New scans / collage - HARPER’S BAZAAR MAGAZINE [x]

"Možeš me upoznati, poznavati me nećeš nikad."

Vislava Šimborska (via svanaopachke)